Zakaj potrebujemo projekt slowlearning učenje?

slowlearning PGA

Učenje in izobraževanje lahko igrata zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju starostne segregacije, saj urejata neravnovesje med generacijami ter starejšim odpirata nove možnosti za socialno vključenost.
Kljub dejstvu, da je treba zagotoviti boljše možnosti za izobraževanje starejših in medgeneracijsko izobraževanje in učenje, je izobraževanje starejših še danes obrobna dejavnost, kar se kaže v razvoju teorije in prakse na tem področju (zlasti pri razvoju programov in veščin izvajalcev izobraževanja za starejše).

Usposabljanje starejših zahteva andragoško dobro usposobljene izvajalce, ki poznajo teorijo in prakso izobraževanja odraslih, še posebej seniorjev, poznajo značilnosti življenjskega poteka pripadnikov različnih starostnih skupin in vplive na pripravljenost za izobraževanje, razumejo, da so starejši izredno raznolika skupina učečih se z zelo različnimi potrebami, ki zahtevajo prilagojene pristope in načine dela v izobraževalnih programih.

Glavna težava, s katero se soočajo učitelji informacijske tehnologije, je ta, da nimajo potrebnih veščin in kompetenc za izobraževanje starejših o novih tehnologijah. Mentorji starejših, še posebej učitelji IT, potrebujejo znanje o starejših in sodoben pogled na starost v družbi. Po eni strani se zavedajo, da starejši ljudje niso vsi enaki, da so si celo zelo različni ter da se med seboj bolj razlikujejo kot različni pripadniki mlajših generacij, po drugi strani pa tudi vedo, da jim manjka teoretičnih in praktičnih znanj o učinkovitejših metodah dela s to ciljno skupino. Veliko učiteljev bolj sodi v skupino pedagogov (v formalnem šolskem sistemu izobraževanja) kot v skupino andragogov, torej tistih s poznavanjem sodobnih delovnih metod in učnih smernic za starejše odrasle.

Cilji

Glavni cilji projekta so:

 • Boljše razumevanje pričakovanj in potreb starejših v učnih okoljih s poudarkom na
  usposabljanju s področja informacijske tehnologije;
 • Izboljšano znanje ter uporaba pedagoških orodij in novih tehnologij pri izobraževanju starejših;
 • Izmenjava dobrih praks med partnerji;
 • Ustvariti osnovne teoretične temelje za izvajanje izobraževanja informacijske tehnologije za seniorje;
 • Spoznati starejše odrasle kot izjemno raznoliko skupino učečih se odraslih, za katere se pripravlja izobraževanje glede na njihove potrebe in posebej zanje

slowlearning bodil

slowlearning tanja outputs

Ciljne skupine

Primarne ciljne skupine projekta so izobraževalci odraslih, učitelji, mentorji, trenerji, strokovnjaki na področju IT, ki bodo:

 • pridobili potrebno ozaveščenost, znanja in pedagoška orodja;
 • razvili ključne kompetence za delo s starejšimi;
 • uvedli praktične spretnosti za povečanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja neformalnih učnih programov s področja informacijske tehnologije za starejše

Sekundarna ciljna skupina so seniorji, na katere bo vplivala večja dostopnost do neformalnih učnih dejavnosti s področja informacijske tehnologije, posebej prilagojenih njihovim potrebam in pričakovanjem.

slowlearning CMS contact outputs

Vpliv projekta Gurmansko učenje

Predvideni vpliv in potencialne dolgoročne koristi projekta za ΙΤ mentorje starejših:

 • Ustvarjena orodja bodo ostala znotraj delovne kulture sodelujočih organizacij in bodo postala nov način za izvajanje strateških ukrepov, katerih cilj je oblikovanje poklicnega profila IT mentorjev za izobraževanje starejših
 • Metodologije in orodja za usposabljanje bodo na voljo na spletni strani in v skupnosti ponudnikov izobraževanj odraslih ter IT-strokovnjakov. Lahko jih bodo prosto uporabljali, razmnoževali ali prilagodili novim oblikam na različne načine ter tako dosegli široko paleto končnih uporabnikov
 • Mreža tega projekta bo postala tudi prostor, kjer bodo organizacije lahko delile svoje uspešne prakse, orodja, metodologije in tudi izzive ter dosežene rezultate.