Delovni profil IT mentorjev za seniorje

slowlearning IT trainer

Delovni profil za IT mentorje seniorjev je danes postal nujnost. IT mentor mora biti usposobljen za pripravo in izvedbo učnih programov s področja informacijske tehnologije (IT) s posebnim poudarkom na specifične potrebe seniorjev. Zraven tega mora biti tudi ekspert s področja uporabniških znanj. Posedovati mora znanja o procesih staranja, še posebej omejitev ter kognitivnih sposobnosti.

IT mentor seniorjev mora obvladati delo s starejšimi udeleženci in znati tudi primerno reagirati. 

Obstajajo ovire za učenje v zreli dobi. S staranjem sledi naravno poslabšanje možganske funkcije, ki povzroča postopno oslabitev koncentracije, spomina in mentalne prožnosti. Sposobnost ustvarjanja novih sinaps med nevroni kot odziv na zunanje dražljaje, kot sta poučevanje in usposabljanje, upada. Pridobivanje novega znanja in veščin je zato s starostjo vse težje.

 

Partnerji sodelujemo z organizacijami za usposabljanje, inštruktorji informacijske tehnologije in starejšimi, da bi opredelili, česa mora biti sposoben IT mentor starejših. Pomembno je, na primer:

  1. opraviti analizo potreb po usposabljanju
  2. oblikovati programe usposabljanja, ki ustrezajo potrebnim veščinam
  3. zagotoviti, da učno okolje in viri podpirajo potrebe učencev
  4. oblikovati gradiva in dokumente, kot so izročki, priročniki in vaje, primerni za potrebe učečih se seniorjev

 

Rezultat bo oblikovanje delovnega profila profesionalnih IT mentorjev za starejše odrasle.