Priročnik

Priročnik je edinstven in inovativen paket obstoječih učinkovitih praks in orodij za poučevanje starejših s področja informacijske tehnologije. Zagotovil bo, da bodo informacije v priročniku namenjene uporabi v nacionalnih izobraževalnih ustanovah / organizacijah / šolah, ki želijo prepoznati inovativne in podporne prakse ter orodja za učinkovitejše delo s starejšimi.

Cilj je seznaniti uporabnike z vrsto učinkovitih praks in orodij pri poučevanju seniorjev s področja tehnologije. Izobraževalne ustanove / organizacije / šole (izobraževalna skupnost) bodo spodbujene k brskanju po priročniku in izbiri pristopov, ki ustrezajo potrebam določenih vrst ponudnikov (poklicno izobraževanje ali izobraževanje odraslih).

Priročnik bo ključna referenca za prilagajanje, posodabljanje in nadaljnji razvoj tehnik za poučevanje starejših odraslih s področja informacijske tehnologije. Poleg tega bodo ti „zapisi“ dobra osnova za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževalne ustanove, ki so pripravljene svoje dejavnosti usmeriti v usposabljanje starejših z bolj praktičnim in inovativnim pristopom, pa tudi za mentorje, da bodo razumeli, kako in na kaj naj se pri usposabljanju starejših osredotočijo.