Hvorfor har vi brug for slowlearning projektet?

slowlearning PGALæring og uddannelse kan spille en meget vigtig rolle i at reducere aldersadskillelsen, da den regulerer ubalancen mellem generationerne og åbner nye muligheder for social inklusion for ældre.
Trods det faktum, at der er behov for at give bedre muligheder for uddannelse af ældre og læring mellem generationerne, er uddannelse af ældre stadig en perifer aktivitet i dag, hvilket afspejles i udviklingen af teori og praksis på dette område (især udvikling af programmer og færdigheder af uddannelsesudbydere for ældre).

Uddannelsen af ældre kræver andragogisk veluddannede udbydere, der er fortrolige med teori og praksis i voksenuddannelse. De skal kende de særlige kendetegn for elevernes liv og disses påvirkning på parathed til uddannelse, forstå, at ældre er en meget forskelligartet gruppe af voksne med forskellige behov, der kræver skræddersyede tilgange og arbejdsformer i uddannelsesprogrammerne.

Det største problem, IT-undervisere står over for, er, at de ikke har de nødvendige færdigheder og kompetencer til at uddanne ældre i ny teknologi. Underviserne har brug for viden om ældre og et nutidigt billede af alderdom i samfundet. På den ene side er de klar over, at ældre mennesker ikke er ens, og er mere forskellige fra hinanden end medlemmer af de yngre generationer. På den anden side ved de også, at de mangler viden både i teori og praksis om bedre arbejdsmetoder med denne målgruppe. Mange lærer er mere kendt med et pædagogisk (skoleundervisningssystem) end et andragogisk udgangspunkt, og har kun en grundlæggende viden om arbejdsmetoder for ældre.

Målene

Hovedformålene med projektet er:

 • Bedre forståelse af ældres forventninger og behov i læringsmiljøer med fokus på it-uddannelse;
 • Bedre viden, brug af pædagogiske værktøjer og ny teknologi til uddannelse af ældre;
 • Udveksling af god praksis mellem partnere
 • Skabe det grundlæggende teoretiske grundlag for implementering af uddannelse i IT til ældre;
 • Lære ældre at kende, som en meget forskelligartet gruppe af voksne elever, for hvem uddannelsen skal forberedes i henhold til deres behov

slowlearning bodil

slowlearning tanja outputs

Målgrupper

Projektets primære målgrupper er voksenundervisere, lærere, mentorer, undervisere, fagfolk inden for IT, som vil:

 • opnå den nødvendige bevidsthed, viden og pædagogiske værktøjer
 • udvikle nøglekompetencer til at arbejde med ældre
 • praktiske færdigheder til at øge kvaliteten og effektiviteten af gennemførelsen af ikke-formelle IT-programmer for ældre

Den sekundær målgruppe er ældre, der vil blive påvirket med en øget adgang til nonformal IT-læringsaktiviteter, specielt tilpasset deres behov og forventninger.

slowlearning CMS contact outputs

Virkningen af slowlearning-projektet

De planlagte virkninger og potentielle langsigtede fordele ved slowlearning-projektet for ΙΤ-undervisere af ældre:

 • Skabte værktøjer der vil forblive inden for arbejdskulturen i de involverede organisationer og vil blive en ny måde at gennemføre strategiske tiltag, med henblik på at opbygge en professionel jobprofil for it-underviserne af ældre
 • Uddannelsesmetoder og -værktøjer vil være tilgængelige på hjemmesiden og hos uddannelsesudbydere og it-fagfolk. De kan bruges, kopieres eller tilpasses nye former på uforudsigelige måder og nå et uendeligt antal personer
 • Netværket i dette projekt vil også blive et rum, hvor organisationerne vil være i stand til at dele sin bedste praksis, værktøjer, metoder, vanskeligheder og de opnåede resultater.