Træning af IT-underviserne

Ifølge den diskussion, som partnerne har gennemført i den indledende fase af projektplanlægningen, vil uddannelsen (i en e-læringsversion) blive målrettet mod behov og mangel på kompetencer og færdigheder hos it-underviserne med henblik på at blive eksperter i uddannelse af ældre.
Uddannelsesprogrammet for it-undervisere vil indeholde nyttige tips til, hvordan man tilrettelægger undervisning i it for ældre, øger deres viden og færdigheder og udvikler og gennemfører en række aktiviteter for at forbedre adgangen til innovative teknikker og metoder.

Den vil indeholde følgende indhold:

  • Grundlæggende begreber om, hvordan man lærer ældre at bruge digital teknologi (psykologiske aspekter, tekniske aspekter, etik eller privatlivets fred osv.)
  • metoder og teknikker
  • tjekliste over forventede nøglekompetencer og færdigheder

Lad os informere dig om, hvornår træningen starter!

slowlearningjoin us