Επαγγελματικό περίγραμμα για τους εκπαιδευτές πληροφορικής που διδάσκουν άτομα άνω των 55 ετών

slowlearning IT trainer

Η ανάπτυξη ενός Επαγγελματικού Περιγράμματος για εκπαιδευτές πληροφορικής ατόμων άνω των 55 ετών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στις μέρες μας. Οι εκπαιδευτές πληροφορικής πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα, εστιάζοντας στις εξειδικευμένες ανάγκες των ατόμων άνω των 55 ετών. Εκτός από τις επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής που διαθέτουν, θα πρέπει να είναι γνώστες των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων άνω των 55 ετών.

Ένας εκπαιδευτής πληροφορικής ατόμων άνω των 55 ετών θα πρέπει να γνωρίζει πώς να αλληλεπιδρά μαζί τους και να τους εκπαιδεύει αποτελεσματικά.  

Υπάρχουν εμπόδια στη διδασκαλία ατόμων άνω των 55 ετών. Τα άτομα άνω των 55 ετών αντιμετωπίζουν προοδευτική εξασθένιση της ικανότητας συγκέντρωσης, της μνήμης και της ευελιξίας. Ως εκ τούτου, η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη με την αύξηση της ηλικίας.

Οι εταίροι του Έργου θα εργαστούν μαζί με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εκπαιδευτές πληροφορικής και άτομα άνω των 55 ετών, με σκοπό να καταγράψουν τις γνώσεις, δεξιότητες και παιδαγωγικές μεθόδους που πρέπει να ακολουθεί ένας εκπαιδευτής πληροφορικής ατόμων άνω των 55 ετών. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να:

  1. Πραγματοποιεί ανάλυση των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων μεγαλύτερης ηλικίας
  2. Σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες των συμμετεχόντων
  3. Εξασφαλίζει πως το εκπαιδευτικό περιβάλλον καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων
  4. Σχεδιάζει εκπαιδευτικό υλικό και έγγραφα, όπως εγχειρίδια και ασκήσεις, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων

 

Το αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη ενός επαγγελματικού περιγράμματος για τους επαγγελματίες εκπαιδευτές πληροφορικής ατόμων άνω των 55 ετών.