Εκπαίδευση εκπαιδευτών πληροφορικής

Σύμφωνα με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εταίρων, στο αρχικό στάδιο προγραμματισμού του Έργου, η εκπαίδευση θα εστιάζει στις ανάγκες και την έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών πληροφορικής, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για το πώς οι εκπαιδευτές πληροφορικής μπορούν να οργανώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία για τη διδασκαλία πληροφορικής σε άτομα άνω των 55 ετών, μέσα από την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

  • βασικές έννοιες σχετικά με τη διδασκαλία σε άτομα άνω των 55 ετών της χρήσης πληροφορικής και νέων τεχνολογιών,
  • καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ατόμων άνω των 55 ετών,
  • βασικές ικανότητες και δεξιότητες για τη εκπαίδευση ηλικιωμένων.

Θα σας ενημερώσουμε μόλις ξεκινήσει η εκπαίδευση!

slowlearningjoin us