Διαδικτυακή έρευνα για την εκπαίδευση στην πληροφορική ατόμων άνω των 55 ετών

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

Είμαστε μέλη μιας Ευρωπαϊκής ερευνητικής ομάδας, που εργάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών πληροφορικής ατόμων άνω των 55 ετών, στο πλαίσιο του Έργου “Developing the skills of IT trainers of older people – SLOW LEARNING”, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του προγράμματος Erasmus+ . Το Έργο υλοποιείται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών, Σλοβενία, Ελλάδα, Δανία και Ισπανία.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή δεδομένων από άτομα άνω των 55 ετών, σχετικά με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα πληροφορικής και την εκμάθηση νέων τεχνολογιών.

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από την έρευνα, θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την ομάδα του Έργου SLOW LEARNING. Δε θα πουλήσουμε, εμπορευτούμε ή μεταφέρουμε τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Η κοινοπραξία του SLOW LEARNING σέβεται τα δικαιώματα απορρήτου των ατόμων που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ ΕΕ και το ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας!