Διαδικτυακή έρευνα για τα υφιστάμενα εργαλεία και πρακτικές εκμάθησης πληροφορικής σε άτομα άνω των 55 ετών

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

Είμαστε μέλη μιας Ευρωπαϊκής ερευνητικής ομάδας, που εργάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών πληροφορικής ατόμων άνω των 55 ετών, στο πλαίσιο του Έργου “Developing the skills of IT trainers of older people – SLOW LEARNING”, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του προγράμματος Erasmus+ . Το Έργο υλοποιείται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών, Σλοβενία, Ελλάδα, Δανία και Ισπανία.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία στην εκπαίδευση πληροφορικής σε άτομα άνω των 55 ετών. Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να συλλέξουμε καλές πρακτικές στην εκμάθηση πληροφορικής σε άτομα άνω των 55 ετών και αυτές οι καλές πρακτικές θα είναι μέρος ενός ευρετηρίου, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Έργου.

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από την έρευνα, θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την ομάδα του Έργου SLOW LEARNING. Δε θα πουλήσουμε, εμπορευτούμε ή μεταφέρουμε τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Η κοινοπραξία του SLOW LEARNING σέβεται τα δικαιώματα απορρήτου των ατόμων που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ ΕΕ και το ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας!